De niwo transportvergunning (ver)kopen

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerEen niwo vergunning kunt u niet (ver)kopen, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt.

 

Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken. Nadere informatie over de eis van vakbekwaamheid kunt u vinden op de website of u kunt hierover contact met ons opnemen.

 

Een NIWO vergunning is nodig in het volgende geval:

 

> u vervoert goederen in opdracht van derde tegen betaling en

> u vervoert die goederen in een voertuig met een laadvermogen met meer dan 500 kilogram.

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl