rijden zonder een geldige eurovergunning

 

Boete rijden zonder eurovergunning

 

rijden zonder eurovergunningHet rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren. Het verrichten van beroepsvervoer zonder een eurovergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro. Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

 

In tegenstelling tot alle geruchten is het NIET zo dat een transportonderneming mag worden bedreven voordat het diploma is behaald en de transportvergunning door NIWO is verstrekt. De wet laat hiertoe geen ruimte. Het rijden zonder vergunning wordt beschouwd als een economisch delict en de boetes hiervoor zijn hoog. Het is dus zeer onverstandig om alvast te starten zonder aan de wettelijke eisen te voldoen.

 

op deze site kun je zien hoeveel sanctiepunten een overtreding oplevert: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025775/geldigheidsdatum_24-11-2011#Bijlage1

 

ondernemersdiploma getuigschrift vakbekwaamheid beroepsvervoerDe waarde van 1 sanctiepunt is gelijk aan een transactie van 29 of twee uren taakstraf of een dag gevangenisstraf

Als laatste stap in de beoordeling dient eventueel afronding plaats te vinden. Met de tussenresultaten die ontstaan als gevolg van de verschillende omstandigheden of meer feiten wordt doorgerekend tot de uiteindelijke hoogte van het transactiebedrag of de richteis berekend is. Pas op dat moment vindt afronding plaats. De afronding vindt altijd plaats in het voordeel van de verdachte, derhalve altijd naar beneden en wel als volgt:

0 t/m 100 afronden op 5
101 t/m 500 afronden op 10
501 t/m 1000 afronden op 50
1001 t/m 5000 afronden op 100
5001 en hoger afronden op 500

 

lees meer over de NIWO vergunning en wanneer je die nodig hebt

lees meer over vakdiploma voor het beroepsvervoer

 

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl