Transportvergunning ook voor koeriers ?

 

Gaat de vergunningsplicht van 500 kg laadvermogen naar 0 kg laadvermogen in Nederland. In het sociaal akkoord 2013 heeft men dit opgenomen en aan de regering aangeboden. Dit zou dan gaan betekenen dat niet alleen de transportondernemer een vergunning nodig heeft, maar ook de koeriersbedrijven. Het kan dus verstandig zijn om nu al te zorgen voor je vakbekwaamheid transport ondernemer diploma.

 

 

 

Transportvergunning ook voor koeriers ?

 

De Stichting van de Arbeid is van mening dat verdere liberalisering van de Europese transportmarkt op dit moment ongewenst is en dat de Nederlandse regering dit in het kader van overleg over de cabotagewetgeving zou moeten betrekken. Er is een eenduidige interpretatie nodig van alle voor de transportsector relevante wet- en regelgeving, waaronder de cabotagewetgeving. De Stichting vraagt het kabinet de volgende punten te realiseren. Om de naleving en handhaving van de specifiek voor de transportsector gelden wet- en regelgeving te bevorderen, wordt de samenwerking tussen alle betrokken inspectiediensten, alsmede de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie versterkt. Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid wordt de werkingssfeer van de Wet Wegvervoer Goederen (WWG) uitgebreid, waarbij het laadvermogen dat bepalend is voor de noodzaak van een vergunning wordt verlaagd van 500 naar 0 kg. En De Stichting van de Arbeid dringt aan op afspraken over minimale voorwaar- den waaraan uitzendbureaus moeten voldoen en waarop zij worden getoetst voorr de afgifte van een aanwijzingsbeschikking in het kader van de Wet Wegvervoer Goederen.

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl