OPLEIDING EIGEN RIJDER

 

OPLEIDING EIGEN RIJDER


De opleiding om eigen rijder te worden - Het getuigschrift voor de opleiding eigen rijders bestaat uit een vijftal modules; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger.

 

 

EIGEN RIJDER ?

Eigen Rijder Franklin aan het woord.

 

eigen rijder wordeneigen rijderword eigen rijdereigen rijder worden transport

Eigen rijder worden

 

De eigen rijder opleiding


eigen rijder diploma

De transportmarkt in sterk aan het veranderen, investeer nu in je opleiding om eigen rijder te worden.

 

De tendens is dat steeds meer kleine bedrijven (eigen rijders en zzp-er) als 'charter' opereren voor de grotere transportbedrijven en steeds meer chauffeurs wagen de stap en worden zelfstandig transportondernemer. Maar je kunt niet zomaar transportondernemer worden. Er zijn een aantal wettelijke voorschriften waaraan je moet voldoen om voor een vergunning voor vervoer per vrachtwagen als eigen rijder in aanmerking te komen. Of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, een ding staat vast: voor je als transportondernemer aan de slag mag, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen.

 

Volgens de Wet (WWG) mag een transportbedrijf alleen gebruik maken van chauffeurs die bij hem in loondienst zijn (de zgn. eis van dienstbetrekking). De enige uitzondering is dat de chauffeur via een uitzendbureau wordt ingehuurd. Dat uitzendbureau moet dan wel erkend zijn door de KIWA. een eigen rijder / chauffeur / zpp-er kan zich dus niet zelf verhuren aan een transportbedrijf en met diens vergunning rijden zonder daar in dienst te zijn. een eigen rijder / zzp'er die zelf over een vrachtauto beschikt (gehuurd, geleased of in eigendom) wordt aangemerkt als vervoerondernemer en moet zelf over een (Euro)vergunning beschikken.

De vergunningplicht is omschreven in de Wet en Regeling Goederenvervoer WWG, die onder andere eisen stelt op het gebied van vakbekwaamheid, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid.' Als je hieraan voldoet kun je bij het NIWO een Eurovergunning aanvragen. De vergunningplicht geldt bij vervoer voor voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg


Getuigschrift van vakbekwaamheid
Bovenaan de lijst met eisen voor de vergunning staat het bezit van het Getuigschrift (Vakdiploma)voor Internationaal vervoer van goederen over de weg. Dit diploma moet in het bezit zijn van degene die ´daadwerkelijk en permanent leidinggeeft aan de transportwerkzaamheden´. Behalve de eigenaar van het bedrijf, mag dit ook een directeur of vennoot zijn, bedrijfsleider of procuratiehouder zijn. Het inhuren van een vakdiploma, dus ´rijden op de papieren van een ander´ is streng verboden! Wel mag iemand met een vakdiploma onder bepaalde voorwaarden als bedrijfsleider in dienst genomen worden. Denk erom: je kunt geen vergunning (ook geen tijdelijke) krijgen zolang je niet over een vakdiploma beschikt of iemand onder contract hebt die aan de voorwaarden voldoet. Er worden hiervoor geen ontheffingen verleend.

 

Inhoud van de opleiding Eigen rijder worden:

Het getuigschrift voor de eigen rijders bestaat uit een vijftal modules; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Het betreft de volgende modulen:

 

Module B Bedrijfsmanagement
In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.

Module C Calculatie
Hierin wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.

Module F Financieel management
Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.Module P Personeelsmanagement
Hierin aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.

Module Wg Wegvervoer Goederen
In deze module worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

Lesmateriaal:
Het lesmateriaal is op een effectieve manier opgebouwd en wordt steeds aan de laatste exameneisen aangepast. Het bevat per hoofdstuk de relevante oefenvragen en aan het einde van iedere module de nodige examentrainingen. Op deze manier worden alle gemotiveerde cursisten optimaal voorbereid op het succesvol kunnen afleggen van de CCV examens!

 

 

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl