voor mezelf beginnen als eigen rijder

 

voor mezelf beginnen als eigen rijder

De basis om als eigenrijder voor jezelf te beginnen is de vrachtwagen waar een verguning voor nodig is. De transport vergunning kan worden verkergen via de NIWO. Om de vergunning te krijgen moet de eigenrijder betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn.

 

Meer over de vergunning voor de eigen rijder kun je lezen onder vergunningen.

 

 

voor mezelf beginnen als eigen rijder

 

Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om voor jezelf te mogen beginnen als eigen rijder voor moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig

 

Ook mogelijkheden voor jezelf beginnen als eigen rijder zonder auto

Voor de eigen rijder die wil beginnen zonder eigen auto zijn er nog wel mogelijkheden. Je mag je dus niet zomaar verhuren als eigen rijder aan een ander transportbedrijf ! Dit is illegaal ! In de Wet Wegvervoer Goederen, de wetgeving voor de transportwereld, is geregeld dat een transportonderneming geen chauffeurs mag te werk stellen die niet bij hen of bij een transportbedrijf in dienst zijn. Je kunt je dus niet zomaar als chauffeur aan een transportbedrijf verhuren.

Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus verhuren als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren van de opdrachtgever. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus).

 

voor mezelf beginnen als eigen rijder en het diploma

Als transport ondernemer heeft je bedrijf een vergunning nodig. Een van de drie eisen om de vergunning te verkrijgen via de NIWO is het behalen van het transport ondernemer diploma. Dit diploma krijg je als je slaagt voor het examen. Voor dit examen moet je slagen voor 5 modules:

  • bedrijfsmangement
  • personeelsmanagement
  • wegvervoer goederen
  • calculatie
  • financieel management

 

De opleiding volg je het beste bij een in het ondernemer diploma gespecialiseerde opleider. Je kunt hiervoor terecht bij TLEC (www.tlec.nl). Het examen en de cursus zijn op VMBO niveau, maar het blijkt dat de moeilijkheidsgraad vooral zit in de hoeveelheid stof die je moet beheersen. Een gespecialiseerde opleider helpt je door deze brei van informatie heen.

Je kunt de opleding over het algemeen in thuisstudie of e-learning variant doen. Of met klassikale lessen, in een klassikaal les krijgen van een docent. Als je jezelf niet vrij kunt maken om de lessen te volgen, doe dan een e-learning cursus. Maar het beste is toch om les te volgen. Zeker de modules financieel management en calculatie zijn veel begrijpbaarder als je de hulp van een docent krijgt.

voor mezelf beginnen als eigen rijder en de vergunning

De vergunning voor de transport ondernemer. Er zijn transport ondernemers die met een vrachtwagen met een laadvermogen van maximaal 500 kilogram rijden. Deze ondernemer valt dan onder de categorie koeriers. Bij het vervoeren van goederen met een vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram heeft de transport ondernemer een vergunning nodig voor het beroepsvervoer. De zogenoemde eurovergunning of communautaire vergunning.

Aan welke eisen moet een transport ondernemer in het algemeen voldoen?

  • de transport ondernemer moet een rijbewijs en code 95 bezitten (als hij zelf rijdt)
  • de transport ondernemer moet een NIWO vergunning bezitten
  • de transport ondernemer moet ingeschreven staan bij de kamer van koophandel
  • de transport ondernemer moet een BTW nummer hebben
  • de transport ondernemer moet eventuele extra diploma's/certificaten bezitten bij bijzondere vormen van transport (denk aan gevaarlijke stoffen, afvalvervoer, dierenvervoer, LZV en zo verder)

 

Voor de meeste die als zelfstandig transportondernemer aan de slag gaan is het rijbewijs, het code 95 en eventueel aanvullende diploma's/certificaten geen probleem, vaak is dat al in hun bezit.

Ook de inschrijving bij de kamer van koophandel en de belastingdienst is enkel een formaliteit.

De NIWO vergunning voor binnen- en/of buitenland daarentegen is een stuk lastiger. De NIWO (afkorting voor Stichting Nationaal en Internationaal Wegvervoer Organisatie) hanteert een aantal criteria waaraan moet worden voldaan voordat een vergunning wordt afgegeven:

1. Eis van kredietwaardigheid:

De aanvrager moet een startkapitaal hebben van 9.000,- voor de eerste vrachtauto en 5.000,- voor iedere volgende vrachtauto. Dit startkapitaal moet bestaan uit risicodragend kapitaal, wat wil zeggen dat het geen geleend geld mag zijn bij bijvoorbeeld een bank. Met een verklaring van een accountant toont men dit aan bij de NIWO.

Overigens is de wettelijke eis dan wel 9.000, in de praktijk moet je wel met meer rekening houden. Ga er gerust van uit dat je als je met een eigen auto aan de start wilt verschijnen je tegen de 60.000 aan startkapitaal moet hebben! Immers aanschaf wagen (als je gaat leasen zul je ook zo'n 15.000 tot 20.000 euro moeten aanbetalen), diverse verzekeringen, brandstoffen en moet je voldoende geld hebben om de eerste 6 tot 8 weken te kunnen overbruggen.

2. Eis van betrouwbaarheid:

Je toont dit aan met een integriteitverklaring beroepsvervoer (IVB), een soort verklaring van goed gedrag en zeden, die je via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. Dit bewijs mag overigens niet ouder zijn dan 3 maanden

3. Eis van vakbekwaamheid:

De bestuurder/eigenaar van een transport onderneming moet in het bezit zijn van een erkend vakdiploma beroepsgoederenvervoer. Bij de meeste eigen rijders is dat dan hijzelf. Als er sprake is van meerdere bestuurders/eigenaren is de bestuurder/eigenaar die vanuit de vestigingsplaats permanent en daadwerkelijk leiding geeft, degene die aan de vakbekwaamheidseis moet voldoen. Bij eigen rijders staat de NIWO vaak ook toe dat de partner de vakdiploma's kan inbrengen.

Veel transport ondernemer laten dan ook hun partner het vakdiploma halen. Hoewel op zich daar niets mis mee is kleven er toch een aantal risico's hieraan. Ten eerste is het halen van een vakdiploma er niet voor niets. De kennis die men opdoet en bewijst via het halen van het examen heeft men nodig in de dagelijkse praktijk. Ten tweede moet de eigen rijder zich wel er wel bewust van zijn dat zijn/haar partner nu wel veel macht heeft gekregen. Als de relatie stuk loopt zijn de gevolgen voor de eigen rijder vaak niet te overzien. Meestal gaat het stuk lopen van een relatie gepaard met ruzie (hoeft niet altijd, maar toch). Bij het wegtrekken van de vakbekwaamheid door de partner staat de eigen rijder dan met letterlijk lege handen, want zonder vakbekwaamheid heeft het bedrijf geen recht op de vergunning en mag dan ook geen transporten meer uitvoeren.

Ook het wegvallen van een partner door overlijden is op zich al geen fijn vooruitzicht, maar ook dan verdwijnt de vakbekwaamheid uit het bedrijf. De eigen rijder heeft nu wel in principe 1 jaar de tijd om in zijn bedrijf opnieuw een vakbekwaamheid in te brengen. Ons advies is dan ook dat de eigen rijder zelf zijn papieren haalt. Bovendien lijkt het ons ook een prettige gedachte dat je als eigen rijder, ondernemer dus, zelf de touwtjes in handen hebt met de daarbij behorende achtergrond kennis. een eigen rijder is wel degelijk een ondernemer met alle lusten en lasten.

In de huidige trend is te merken dat steeds meer grote bedrijven zich gaan toeleggen op de (logistieke) kernactiviteiten. Het vervoer van hier naar daar past daar vaak niet meer bij. Ook de toenemende loonkosten en het moeilijk kunnen `afscheid nemen` van personeel maakt het voor bedrijven steeds interessanter om in plaats van eigen voertuigen en chauffeurs een eigen rijder in te zetten. Dit betekent dat er steeds meer charters/eigenrijders komen en er dus een groeimarkt ontstaat.

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl