KORTE BERICHTEN DOORVERWIJS PAGINA

EIGEN-RIJDER-WORDENDe term eigen rijder en zzp-er transport is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer bent met (meestal 1 auto, al dan niet in eigendom) en zonder personeel. Er is hier een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus als eigen rijder geen werknemer meer! Lees verder...

 

 

EIGEN-TRANSPORTBEDRIJF-BEGINNENEen eigen transportbedrijf beginnen - Voor u van start gaat, moet u in bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Er is geen mogelijkheid voor een tijdelijke vergunning als u bezig bent met uw studie bijvoorbeeld. U kunt pas met uw transportbedrijf beginnen en beroepsvervoer verrichten als u over een vergunning beschikt en u kunt pas een vergunning aanvragen als u vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. Hier vindt u alle informatie en nuttige links over het beginnen met een transportbedrijf. Wij hebben voor uw gemak de teksten van de niwo verzameld in een overzicht. U kunt alles dus ook vinden op de site van de niwo. Wij hopen u hiermee op weg te helpen. Lees verder...

 

GETUIGSCHRIFT_BEROEPSVERVOERGetuigschrift beroepsvervoer (vakbekwaamheid) nodig ? - Wij zijn gespecialiseerd in de opleiding voor het getuigschrift beroepsvervoer over de weg. Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen of beroepspersonenvervoer is geen alledaagse stap om te nemen. In de opleiding bij TLEC komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. Hiermee word je niet alleen voorbereid op het examen voor het Getuigschrift voor het Beroepsgoederenvervoer, maar krijg je de nodige basis elementen voor de dagelijkse praktijk. De cursus van TLEC kan ook als basis dienen voor je ondernemersplan. Lees verder...

 

GOEDERENVERVOER-OVER-DE-WEGGoederenvervoer over de weg - Om het goederenvervoer over de weg in goede banen te leiden, stelt de overheid regels aan ondernemers en chauffeurs. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de naleving van deze regels. De belangrijkste eisen voor het goederenvervoer over de weg zijn vastgelegd in de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Lees verder...

 

 

Kostenplaatje_Eigen_rijderkostenplaatje eigen rijder? - Je inkomen wordt eigenlijk maar door twee factoren bepaald: Wat is je omzet via je opdrachtgever(s). Welke kosten heb je. Lees verder...

 

 

 

NIWO_VERGUNNINGNIWO : wanneer NIWO vergunning nodig? - de NIWO (ver)huren? - eisen NIWO vergunning? Een vergunning NIWO is nodig in het volgende geval: u vervoert goederen in opdracht van derde tegen betaling en u vervoert die goederen in een voertuig met een laadvermogen met meer dan 500 kilogram. Lees verder...

 

 

NIWO_VERGUNNINGEen niwo vergunning kunt u niet (ver)huren, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken. Nadere informatie over de eis van vakbekwaamheid kunt u vinden op de website of u kunt hierover contact met ons opnemen. Lees verder...

 

 

RIJDEN_ZONDER_EUROVERGUNNINGDe NIWO vergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Het rijden zonder een geldige vergunning kan een behoorlijke boete opleveren. Het verrichten van beroepsvervoer zonder een vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Er moet nog afgerond worden, op hele honderden euro naar beneden. Dus de boete zal uitkomen op 3.400 euro. Overigens kan men een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden. Lees verder...

 

 

NIWO_VERGUNNINGBoete rijden zonder NIWO vergunning In tegenstelling tot alle geruchten is het NIET zo dat een transportonderneming mag worden bedreven voordat het diploma is behaald en de transportvergunning door NIWO is verstrekt. De wet laat hiertoe geen ruimte. Het rijden zonder vergunning wordt beschouwd als een economisch delict en de boetes hiervoor zijn hoog. Het is dus zeer onverstandig om alvast te starten zonder aan de wettelijke eisen te voldoen. Lees verder...

 

 

RIJDEN_ZONDER_VERGUNNINGWilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Bent u in bezit van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld Lees verder...

 

 

TRANSPORTONDERNEMER-DIPLOMAHet transport ondernemer diploma - Als transport ondernemer heeft je bedrijf een vergunning nodig. Een van de drie eisen om de vergunning te verkrijgen via de NIWO is het behalen van het transport ondernemer diploma. Dit diploma krijg je als je slaagt voor het examen. Voor dit examen moet je slagen voor 5 modules: bedrijfsmangement personeelsmanagement Wegvervoer goederencalculatie financieel management Lees verder...

 

 

TRANSPORTONDERNEMER-ONDERNEMERTRANSPORTONDERNEMER - De transport ondernemer De basis voor de transportondernemer is de vrachtwagen waar een verguning voor nodig is. De transport vergunning kan worden verkergen via de NIWO. Om de vergunning te krijgen moet de transport ondernemer betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn. Lees verder...

 

 

xxxxxTRANSPORTONDERNEMER-VERGUNNING - de euro vergunning voor de transport ondernemer. U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming. Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. Inschrijving KvK: u toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Lees verder...

 

 

TRANSPORTONDERNEMER_WORDENTRANSPORTONDERNEMER WORDEN - Voor u van start gaat als transportondernemer, moet u ten eerste in bezit zijn van een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Er is geen mogelijkheid voor een tijdelijke vergunning als u bezig bent met uw studie bijvoorbeeld. U kunt pas met uw transportbedrijf beginnen en beroepsvervoer verrichten als u over een vergunning beschikt en u kunt pas een vergunning aanvragen als u vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar bent. Lees verder...

 

 

xxxxxTransportvergunning Kopen - Een niwo vergunning kunt u niet (ver)kopen, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt. Lees verder...

 

 

 

VERGUNNINGPLICHT-MINDER-500KG-KOERIERVERGUNNINGPLICHT MINDER 500 KG KOERIER Gaat de vergunningsplicht van 500 kg laadvermogen naar 0 kg laadvermogen in Nederland. In het sociaal akkoord 2013 heeft men dit opgenomen en aan de regering aangeboden. Dit zou dan gaan betekenen dat niet alleen de transportondernemer een vergunning nodig heeft, maar ook de koeriersbedrijven. Het kan dus verstandig zijn om nu al te zorgen voor je vakbekwaamheid transport ondernemer diploma. Lees verder...

 

 

VERGUNNING_500_KGVERGUNNING 500 KG - In het Sociaal Akkoord is immers opgenomen dat de vergunninggrens zal worden verlaagd naar 0 kilogram. Met een dergelijke verlaging moet de schijnzelfstandigheid in de transportsector aangepakt worden. De schijnzelfstandigheid ontstaat als mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl op grond van de feiten en omstandigheden sprake is van een arbeidsovereenkomst. Lees verder...

 

 

xxxxxVersneld Ondernemersdiploma Beroepsgoederenvervoer - Vaak wordt er gevraagd of wij versnelde opleidingen aanbieden voor Vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer. We zijn geen voorstander van versnelde opleidingen. De cursus is op zichzelf al intensief genoeg. Het combineren van de cursus Ondernemerexamen met privé en thuis is een hele uitdaging. Daarom adviseren wij basis om het niet sneller te doen dan drie maanden. Wil je toch sneller, dan kan dat wel. Je kunt via onze planning zelf je lesdagen en leslocaties kiezen. Plan je die dicht op elkaar dan kies je vanzelf voor een versnelde opleiding. Het snelst doorloop je de cursus in 4 weken. Lees verder...

 

 

Voor_jezelf_beginnen_als_eigen_rijdervoor jezelf beginnen als eigen rijder. De basis om als eigenrijder voor jezelf te beginnen is de vrachtwagen waar een verguning voor nodig is. De transport vergunning kan worden verkergen via de NIWO. Om de vergunning te krijgen moet de eigenrijder betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn. Lees verder...

 

 

Voor_mezelf_beginnen_als_eigen_rijdervoor mezelf beginnen als eigen rijder - De basis om als eigenrijder voor jezelf te beginnen is de vrachtwagen waar een verguning voor nodig is. De transport vergunning kan worden verkergen via de NIWO. Om de vergunning te krijgen moet de eigenrijder betrouwbaar, kredietwaardig en vakbekwaam zijn. Lees verder...

 

 

WANNEER_NIWO_VERGUNNING_NODIGDe NIWO vergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de NIWO vergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een NIWO vergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Lees verder...

 

 

Zzp-er_Vrachtwagen_RijdenZzp-er Vrachtwagen Rijden - Als je wordt ingehuurd als zzp-er om, voor een onderneming in het beroeps- of eigen vervoer, hun auto en goederen te vervoeren maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is. Maar in het maken van die afspraken schuilt wel weer een gevaar. Lees verder...

 

 

beroepsgoederenvervoer_diplomaHet diploma voor beroepsgoederenvervoer behalen. Het diploma en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor het beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

beroepsgoederenvervoer_opleidingOpleiding voor beroepsgoederenvervoer - De opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding beroepsvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

cursus_beroepsgoederenvervoerDe cursus beroepsgoederenvervoer volgen - De cursus beroepsgoederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De cursus voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De cursus beroepsgoederenvervoer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de cursus beroepsgoederenvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

cursus_ondernemer_goederenvervoerDe cursus ondernemer goederenvervoer volgen - De cursus ondernemer goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De cursus voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De cursus ondernemer goederenvervoer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de cursus ondernemer goederenvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

cursus_transportondernemerDe cursus transportondernemer volgen - De cursus transportondernemer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De cursus voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De cursus transportondernemer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de cursus transportondernemer kunt volgen. Lees verder...

 

 

diploma_beroepsgoederenvervoerHet diploma voor beroepsgoederenvervoer behalen - Het diploma en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor het beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

diploma_ondernemer_goederenvervoerHet diploma ondernemer goederenvervoer halen - Het diploma ondernemer goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De cursus voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De cursus diploma ondernemer goederenvervoer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma ondernemer goederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

diploma_transportondernemerHet diploma voor transportondernemer behalen - Het diploma en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor het beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

eigen rijder bereid je voorNeem de tijd en bereid je start als eigen rijder goed voor. Zorg voor een goede boekhouder/accountant Let op dat je over de winst belasting betaald, maar die komt meestal later pas, nadat je een aangifte hebt gedaan. Wordt niet te afhankelijk van een klant. Factureer zo snel mogelijk. Houdt je banksaldo's en dergelijke in de gaten Lees verder...

 

 

eigen rijder eigen autoeigen rijder eigen auto - Eigen rijder, de eigen vrachtauto. een eigen vrachtwagen kopen is misschien wel een van de meest emotionele dingen die een eigen rijder doet. Uiteraard is volgens u natuurlijk Scania (of DAF of Volvo of.. ) het merk. Maar wellicht is het toch niet onverstandig om bij andere merken te gaan kijken. Informeren kost je alleen tijd. Maar alleen kiezen voor de goedkoopste optie is ook niet de juiste weg. Maak een afweging tussen waar je je prettig mee voelt (je moet er tenslotte de hele dag of week mee werken) en wat het je kosten gaat. En niet alleen de aanschafprijs speelt een rol. Ook het onderhoud, verbruik en de restwaarde zijn belangrijke factoren. Overigens kun je er eens over denken bij het kopen van een auto om bij de zuider- of oosterburen een auto te kopen. Je kunt (indien je over een btw nummer beschikt) de auto in principe met 0% BTW ICT tarief kopen, scheelt alweer het voorfinancieren van de BTW. Lees verder...

 

 

eigen rijder eigen vervoerEigen rijder en eigen vervoer - Als men een zelfstandig ondernemer is en zich verhuurt als eigen rijder (zonder eigen auto) aan een vervoerder dan mag men dat in het beroepsvervoer niet doen, dat is redelijk algemeen bekend. Echter hoort men vele zeggen dat als men zich aan een eigen vervoerder verhuurt dat wel zou mogen. Als echter de definitie vervoerder gebruikt wordt in artikel 2.11 mag zowel de beroepsvervoerder als de eigen vervoerder dus geen zelfstandige eigen rijder inhuren (een chauffeur dus die niet bij hem in dienst is, dan wel via een uitzendbureau komt). Volgens de wet interpretatie mag de eigen rijder zich dus ook niet verhuren als chauffeur bij een eigen vervoerder! Lees verder...

 

 

eigen rijder en de belastingdienstEigen rijder en de belastingdienst - Merk wel op dat je als eigen rijder voldoende als bedrijf naar buiten treed. Je moet een eigen identiteit hebben, zelf risico lopen, meerdere opdrachtgevers hebben en dergelijke. Dit zijn eisen die voor elk bedrijf gelden met betrekking tot de belastingdienst. Dus dit is niet iets specifiek voor de eigen rijder die in het transport werkt. een eigen rijder is een eigenlijk een zelfstandig transportondernemer met meestal een vrachtwagen (klein of groot) waarop deze zelfstandige transportondernemer dan ook zelf rijdt. Lees verder...

 

 

eigen rijder inleidingEigen rijder - Voor mezelf beginnen als eigen rijder. Voor veel eigen rijders is het kopen van een eigen vrachtwagen een droom. Maar ze gaan er dan aan voorbij dat eigen rijder worden meer is dan een hobby. De term eigen rijder is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer bent met (meestal 1 auto) en zonder personeel. Vaak wil de eigen rijder zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat eeneigen metselaar in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen. Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig. Lees verder...

 

 

eigen rijder opdrachtgeverEigen rijder en zijn opdrachtgever - een belangrijke keuze die er gemaakt moet worden door de eigen rijder is de opdrachtgever. Denk daar niet te licht over, immers deze bepaalt vaak de prijs en zorgt ervoor dat jij aan het werk bent en zorgt daarmee ook je inkomen (en voor je gezin). Dat is redelijk algemeen marketing natuurlijk. Je opdrachtgever is je klant en de klant zorgt voor je boterham. Jij bent als eigen rijder afhankelijk van je klanten en de klant niet van jou! Lees verder...

 

 

eigen rijder rechtsvormEigen rijder rechtsvorm - Als eigen rijder heeft je bedrijf een juridische vorm nodig, een rechtsvorm. Welke rechtsvorm het beste past bij je hangt af van je situatie. Ben je alleen, of met meerdere. Fiscale overwegingen en aansprakelijkheid speelt ook een rol bij de keuze die je maakt. Meestal is de keuze tussen de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) of de BV. Er zijn nog andere rechtsvormen, maar deze drie zijn het meest voor de hand liggend. De rechtsvorm die je kiest bepaalt onder andere hoe de aansprakelijkheid bij schulden geregeld is en hoe de belastingen worden afgehandeld. Lees verder...

 

 

eigen rijder transportEigen rijder transport - EIGEN RIJDERS met of zonder eigen transport middel. Als Eigen Rijder kun je (mits de juiste papieren en vergunningen) zonder in het bezit te zijn van eigen transport middel toch transport doen. Zo kun je je zelf verhuren aan transportondernemers en gebruik maken van de daar aanwezige transport middelen. Het is dan wel belangrijk om met contracten te werken. Lees verder...

 

 

eigen rijder verdienstenEigen rijder verdiensten - EIGEN RIJDERS - Wat kun je verdienen als eigen rijder. Je inkomen wordt eigenlijk maar door twee factoren bepaald. Wat is je omzet via je opdrachtgever(s) en welke kosten heb je. Er zijn eigen rijders, die gewoon niet kunnen (lees willen) rekenen en denken dat hun opdrachtgever de beste is, ook al liggen de betalingen 6 maanden achter ?! Lees verder...

 

 

eigen rijder vergunningeigen rijder vergunning - Eigen rijder en zijn vergunning - De vergunning voor de eigen rijder. Er zijn eigen rijders die met een vrachtwagen met een laadvermogen van maximaal 500 kilogram rijden. Deze ondernemer valt dan onder de categorie koeriers. Bij het vervoeren van goederen met een vrachtwagen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram heeft de eigen rijder een vergunning nodig voor het beroepsvervoer. De zogenoemde eurovergunning of communautaire vergunning. Lees verder...

 

 

eigen rijder vrachtwagen tleceigen rijder vrachtwagen De transportmarkt in sterk aan het veranderen. De tendens is dat steeds meer kleine bedrijven (eigen rijders en zzp-er) als eigen rijder opereren voor de grotere transportbedrijven en steeds meer chauffeurs wagen de stap en worden zelfstandig transportondernemer. Maar je kunt niet zomaar transportondernemer worden. Er zijn een aantal wettelijke voorschriften waaraan je moet voldoen om voor een vergunning voor vervoer per vrachtwagen in aanmerking te komen. Of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, één ding staat vast: voor je als transportondernemer aan de slag mag, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Lees verder...

 

 

eigen rijder wordeneigen rijder worden - eigen rijder - De term eigen rijder en zzp-er transport is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer bent met (meestal 1 auto, al dan niet in eigendom) en zonder personeel. Er is hier een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus als eigen rijder geen werknemer meer! Lees verder...

 

 

eigen-rijder-opleiding informatieeigen rijder opleiding informatie EIGEN RIJDER WORDEN OPLEIDING - ALS MEN EIGEN RIJDER WIL WORDEN, HEEFT MEN EEN VERGUNNING NODIG. DEZE VERGUNNING WORDT VERSTREKT ALS DE TOEKOMSTIGE ONDERNEMER ONDER ANDERE VOLDOET AAN DE EIS VAN VAKBEKWAAMHEID, DIE U BEKOMT ALS U DE MODULES VAN HET ONDERNEMEREXAMEN MET EEN VOLDOENDE AFSLUIT. DEZE EIS GELDT VOOR DEGENE DIE PERMANENT EN DAADWERKELIJK LEIDING GEEFT AAN HET VERVOER. DE ANDERE VESTIGINGSEISEN ZIJN KREDIETWAARDIGHEID EN BETROUWBAARHEID. Lees verder...

 

 

eigen-rijder-opleiding onze opleidingeigen rijder opleiding onze opleiding - Het getuigschrift voor de opleiding eigen rijders bestaat uit een vijftal modules; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Lees verder...

 

 

eigen-rijder-opleidingeigen rijder opleiding - De opleiding om eigen rijder te worden - Het getuigschrift voor de opleiding eigen rijders bestaat uit een vijftal modules; voor elke module dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger. Lees verder...

 

 

eigen-rijder-vrachtwageneigen rijder vrachtwagen - Ongeveer een kwart van de eigen rijders zit te diep in de schulden. Deze eigen rijders hebben hun zaken niet goed op orde. Ze zijn van begin af aan niet goed begonnen. Ze kunnen rijden als de beste, maar nadenken over het ondernemerschap en rekenen is bijzaak of doen ze zelfs helemaal niet. Vele rijden dan ook nog op vergunning van een ander. Op het einde zien het dan niet meer zitten en kunnen de rekeningen niet meer betalen. Het ergste was ze daarbij doen is zich stil houden en het proberen te redden door alle mogelijke ritten aan te nemen. De eigen rijder die op tijd zijn problemen ziet en bijvoorbeeld de garage en leasing voor zijn vrachtwagen op de hoogte stelt kan nog wel iets regelen. Ga nooit je leveranciers in het ongewissen laten, zorg dat je op tijd contact opneemt ! Lees verder...

 

 

eigen-rijderEIGEN RIJDER - ONGEVEER EEN KWART VAN DE EIGEN RIJDERS ZIT TE DIEP IN DE SCHULDEN. DEZE EIGEN RIJDERS HEBBEN HUN ZAKEN NIET GOED OP ORDE. ZE ZIJN VAN BEGIN AF AAN NIET GOED BEGONNEN. ZE KUNNEN RIJDEN ALS DE BESTE, MAAR NADENKEN OVER HET ONDERNEMERSCHAP EN REKENEN IS BIJZAAK OF DOEN ZE ZELFS HELEMAAL NIET. VELE RIJDEN DAN OOK NOG OP VERGUNNING VAN EEN ANDER. OP HET EINDE ZIEN HET DAN NIET MEER ZITTEN EN KUNNEN DE REKENINGEN NIET MEER BETALEN. HET ERGSTE WAS ZE DAARBIJ DOEN IS ZICH STIL HOUDEN EN HET PROBEREN TE REDDEN DOOR ALLE MOGELIJKE RITTEN AAN TE NEMEN. DE EIGEN RIJDER DIE OP TIJD ZIJN PROBLEMEN ZIET EN BIJVOORBEELD DE GARAGE EN LEASING VOOR ZIJN VRACHTWAGEN OP DE HOOGTE STELT KAN NOG WEL IETS REGELEN. GA NOOIT JE LEVERANCIERS IN HET ONGEWISSEN LATEN, ZORG DAT JE OP TIJD CONTACT OPNEEMT ! Lees verder...

 

 

eigen-rijder_wordenEigen rijder worden - Wat komt er allemaal bij kijken om eigen rijder te worden? Natuurlijk heeft u een auto nodig. Maar er zijn zaken waar u misschien nog niet aan heeft gedacht. Of zaken waarvan u niet weet hoe die geregeld moeten worden. Op deze website proberen wij u zoveel mogelijk daarover duidelijk te maken. Lees verder...

 

 

eigen_chauffeur_wordeneigen chauffeur worden - Veel vrachtwagenchauffeurs willen eigen chauffeur worden. Eigen chauffeur met of zonder een eigen auto. Degene die eigen chauffeur wordt met een eigen auto wordt eigen rijder genoemd. Degene die eigen chauffeur wil worden zonder eigen auto wordt zzp-er genoemd. Er is een sterk groeiende belangstelling onder chauffeurs om zelfstandig ondernemer te worden. Net als in veel andere beroepen willen chauffeurs zzp-er of eigen rijder worden. Lees verder...

 

 

eigen_rijder-wordeneigen rijder worden. Volgens de Wet (WWG) mag een transportbedrijf alleen gebruik maken van chauffeurs die bij hem in loondienst zijn (de zgn. eis van dienstbetrekking). De enige uitzondering is dat de chauffeur via een uitzendbureau wordt ingehuurd. Dat uitzendbureau moet dan wel erkend zijn door de KIWA. een eigen rijder / chauffeur / zpp-er kan zich dus niet zelf verhuren aan een transportbedrijf en met diens vergunning rijden zonder daar in dienst te zijn. een eigen rijder / zzp'er die zelf over een vrachtauto beschikt (gehuurd, geleased of in eigendom) wordt aangemerkt als vervoerondernemer en moet zelf over een (Euro)vergunning beschikken. Lees verder...

 

 

eigen_rijder_wordenEigen rijder worden - Vaak wil de eigen rijder zich toch nog meer vergelijken met de werknemer dan de ondernemer. Veelal hoor je klagen dat eeneigen metselaar in de bouw zich gewoon kan verhuren en in de transportwereld kan dat niet zomaar. Je moet wel in je achterhoofd houden dat je een ondernemer (onderneming) bent en geen werknemer, dus moet je de regels voor de ondernemer (onderneming) volgen. Om een metselonderneming te zijn moet je geen metseldiploma hebben. Om een transportonderneming te mogen zijn moet je een transportvergunning hebben. Zo is dat nu eenmaal. Dus als eigen metselaar in de metselwereld ben je eigenlijk een metselonderneming en die kan gewoon aan de slag. Maar als eigen rijder in de transportwereld ben je een transportonderneming en die hebben een vergunning nodig. Lees verder...

 

 

eigenrijderwordenDe Eigen rijders met een eigen vrachtwagen zijn financieel eigenlijk nog wel wat flexibeler dan de grote bedrijven. een groot bedrijf heeft een terrein, loods, kantoor, overhead en salarissen te betalen. De eigen rijder heeft natuurlijk zijn eigen salaris, de belasting daarover moet hij het volgende jaar via zijn inkomsten belasting betalen. Het is altijd mogelijk om dit zelfs een jaar uit te stellen om een moeilijk jaar wat beter door te komen. Lees verder...

 

 

getuigschrift_beroepsgoederenvervoerHet getuigschrift voor beroepsgoederenvervoer behalen - Het getuigschrift en de opleiding beroepsgoederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit getuigschrift volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het getuigschrift voor het beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

getuigschrift_vakbekwaamheid_goederenvervoerHet getuigschrift voor vakbekwaamheid goederenvervoer behalen - Het getuigschrift en de opleiding vakbekwaamheid goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit getuigschrift volg je best bij TLEC zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het getuigschrift voor het vakbekwaamheid goederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

getuigschrift_vakbekwaamheid_ondernemer_beroepsvervoerHet getuigschrift voor vakbekwaamheid ondernemer beroepsvervoer behalen - De opleiding getuigschrift vakbekwaamheid ondernemer beroepsvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit getuigschrift vakbekwaamheid ondernemer beroepsvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het getuigschrift voor het vakbekwaamheid ondernemer beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

goederenvervoer_diplomaHet diploma voor goederenvervoer behalen - Het diploma goederenvervoeren de opleiding goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor het goederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

hoe_begin_ik_voor_mezelf_in_het_transportHoe begin ik voor mezelf in het transport? Je kunt niet zomaar jezelf beginnen in het transport. Je zult een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. De vergunning daarvoor kun je aanvragen bij de NIWO. Voor die vergunning moet je aan drie eisen voldoen. Je moet kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn. Lees verder...

 

 

hoe_start_ik_een_transportbedrijfHoe start ik een transportbedrijf? - Je kunt niet zomaar als transport ondernemer beginnen. Je zult een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. De vergunning daarvoor kun je aanvragen bij de NIWO. Voor die vergunning moet je aan drie eisen voldoen. Je moet kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn. Lees verder...

 

 

niwo-vakbekwaamheidNIWO Vakbekwaamheid - Ter voldoening aan deze eis heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het vakdiploma van de divisie CCV van het CBR aangemerkt als erkend vakdiploma. een ondernemer uit een andere EU-lidstaat dan Nederland mag ook een verklaring van vakbekwaamheid overleggen, die conform artikel 10 van Richtlijn 96/26/EG is afgegeven in een andere EU-lidstaat. De vakbekwaamheid voor de Eurovergunning kan alleen worden ingebracht door een bestuurder die in bezit is van een vakdiploma voor ondernemer in het binnenlands beroepsvervoer en een vakdiploma voor ondernemer in het grensoverschrijdend beroepsvervoer Lees verder...

 

 

niwoNIWO - De NIWO verleent vergunningen voor binnenlands en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg. Bij ons kunt u terecht voor de het getuigschrift beroepsvervoer waarmee u uw niwo transport vergunning kunt aanvragen. Op deze pagina willen wij u wegwijs maken hoe u de niwo vergunning kunt verkrijgen en op deze website hoe de opleiding voor de niwo vergunning werkt. Lees verder...

 

niwo_cursusniwo cursus - De niwo cursus is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De niwo cursus voor het diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding transport kunt volgen. Lees verder...

 

 

niwo_opleidingopleiding niwo - De opleiding niwo is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding niwo voor het diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding transport kunt volgen. Lees verder...

 

 

niwo_papierenPapieren NIWO ? - In vergelijking met vorig jaar nam het aantal beginnende ondernemers in vrijwel alle sectoren af. Vreemde eend in de bijt is de sector transport en logistiek, waar het aantal starters met meer dan 10 procent toenam. Doordat grotere transportbedrijven steeds vaker eigen rijders inzetten, is er ruimte voor starters, mits die eigen rijder de juiste niwo papieren heeft natuurlijk. Je kunt niet zomaar als eigen rijder aan de slag. Je zult je eigenrijder papaieren op orde moeten hebben, met andere woorden een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. Lees verder...

 

 

ondernemer_beroepsgoederenvervoerHet ondernemer beroepsgoederenvervoer behalen - Het ondernemerberoepsgoederenvervoer en de ondernemer opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor de ondernemer beroepsgoederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemer opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het ondernemer voor het beroepsgoederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

ondernemer_goederenvervoerHet ondernemer goederenvervoer behalen - Het ondernemer goederenvervoer diploma en de ondernemer opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer in het goederenvervoer te worden. De opleiding voor de ondernemer goederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemer opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het ondernemer voor het goederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

ondernemerexamen-transportondernemerondernemerexamen Transportondernemer - De ondernemerexamen cursus is bestemd voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen als zelfstandig transportondernemer of eigen rijder. Bij ons kun je terecht voor de cursus voor het ondernemerexamen Transportondernemer. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

ondernemerexamenondernemerexamen - Het ondernemersexamen doe je om het vakdiploma of ondernemersdiploma te behalen dat je nodig hebt als je ondernemer wilt zijn in het beroepsmatig vervoer van goederen. Lees verder...

 

 

ondernemersdiploma-transportOndernemersdiploma beroepsgoederenvervoer - De (versnelde) ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer opleidingen en cursussen voor je start in het beroepsgoederenvervoer. Bij tlec kunt u terecht voor het ondernemersdiploma goederenvervoer. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

ondernemersdiplomaOndernemersdiploma -In het Beroeps Vervoer is een opleiding dat de afgelopen jaren ontwikkeld heeft voor het wettelijk voorgeschreven ondernemersdiploma voor het beroepsvervoer. Het ondernemersdiploma (vakdiploma) is een van de eisen voor de vergunning. Je hebt een vergunning nodig volgens EU en Nationale wetgeving voor het goederenvervoer als je vervoer doet voor derden tegen betaling met een voertuig dat een laadvermogen heeft van meer dan 500 kilogram. Het maakt daarbij niet uit of het voertuig dat je inzet eigendom, lease of huur is. Lees verder...

 

 

ondernemersdiploma_beroepsgoederenvervoerHet ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer behalen - Het ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor het ondernemerdiploma beroepsgoederenvervoer diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemer opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het ondernemersdiploma voor het beroepsgoederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

ondernemersdiploma_transportHet ondernemersdiploma transport behalen - Het ondernemersdiploma transport en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor het ondernemerdiploma transport diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemer opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het ondernemersdiploma voor het transport kunt halen. Lees verder...

 

 

ondernemersdiplomasBeroepsgoederenvervoer Ondernemersdiploma - Ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer. Haal het ondernemersdiploma goederenvervoer voor transport ondernemer of eigen rijder te worden. Bij tlec kunt u terecht voor het ondernemersdiploma goederenvervoer. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

ondernemersexamen-transportondernemerOndernemersexamen Transportondernemer - Het ondernemersexamen voor de transport is een cursus voor het Ondernemersexamen Transportondernemer. Bij tlec kunt u terecht voor de cursus voor het Ondernemersexamen Transportondernemer. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

ondernemersexamenOndernemersexamen - Voorbereid naar het Ondernemersexamen Transportondernemer met de cursus die je kunt volgen om je ondernemersexamens met goed resultaat te doen. Bij tlec kun je terecht voor de cursus voor het Ondernemersexamen. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

ondernemersopleiding_beroepsgoederenvervoerondernemersopleiding voor beroepsgoederenvervoer - De ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De ondernemersopleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemersopleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de ondernemersopleiding beroepsvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding-beroepsgoederenvervoerOpleiding Beroepsgoederenvervoer - De opleiding beroepsgoederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding beroepsgoederenvervoer voor het diploma beroepsgoederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding beroepsvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding-cursus-beroepsgoederenvervoeropleiding cursus beroepsgoederenvervoer - De meest flexibele opleiding voor het ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer waarmee je voldoet aan de eis van vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer na het behalen van het examen beroepsgoederenvervoer. Bij tlec kunt u terecht voor opleiding cursus beroepsgoederenvervoer. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

opleiding-cursus-transportondernemeropleiding cursus transportondernemer - Transportondernemer cursus. Na de opleiding trasnportondernemer kun je het examen doen voor het diploma transportondernemer. Bij tlec kunt u terecht voor opleiding cursus transportondernemer. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer) Lees verder...

 

 

opleiding-diploma-beroepsgoederenvervoeropleiding diploma beroepsgoederenvervoer - Een diploma voor je beroepsgoederenvervoer halen ... Ben je geïnteresseerd in het diploma beroepsgoederenvervoer ? Kijk hier verder voor meer informatie over het diploma beroepsgoederenvervoer.

 

 

opleiding-getuigschrift-beroepsgoederenvervoeropleiding getuigschrift beroepsgoederenvervoer - De opleiding voor het getuigschrift beroepsgoederenvervoer flexibel volgen met e-learning of in de klas. Op weg naar je eigen getuigschrift voor het beroepsvervoer ... lees verder over hoe je het beroepsvervoer getuigschrift kunt halen Lees verder...

 

 

opleiding-ondernemer-goederenvervoer-opleidingondernemer goederenvervoer opleiding - Om als transport ondernemer te starten in het goederenvervoer moet je aan eisen voldoen. Volg de opleiding ondernemer goederenvervoer en haal het diploma ! Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen is geen alledaagse stap om te nemen. In de opleiding ondernemer goederenvervoer opleiding bij tlec komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. Hiermee word je niet alleen voorbereid op het examen voor het ondernemersdiploma, maar krijg je de nodige basis elementen voor de dagelijkse praktijk. Lees verder...

 

 

opleiding-ondernemer-goederenvervoeropleiding ondernemer goederenvervoer - De opleiding Ondernemer goederenvervoer is bestemd voor iedereen die voor zichzelf wil beginnen als zelfstandig transportondernemer en wil voldoen aan de wettelijke eisen. Volg de opleding ondernemer goederenvervoer en haal je diploma. Lees verder...

 

 

ondernemersdiploma-transportOndernemersdiploma - De cursus Ondernemer Goederenvervoer, een opleiding die wordt afgesloten met het ondernemer examen. Volg de opleiding om je ondernemer examen te behalen en wordt ondernemer in transport Lees verder...

 

 

opleiding-ondernemersdiplomaOndernemersdiploma - Als men transportondernemer wil worden heeft men een ondernemersdiploma nodig. Hiervoor volg je de opleiding voor het ondernemersdiploma. Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen is geen alledaagse stap om te nemen. In de opleiding ondernemersdiploma bij tlec komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. Hiermee word je niet alleen voorbereid op het examen voor het ondernemersdiploma, maar krijg je de nodige basis elementen voor de dagelijkse praktijk. Lees verder...

 

 

opleiding-tlec-vakdiploma-transport.htmlOndernemersdiploma - Bij tlec kunt u terecht voor opleiding vakdiploma transport. Wij zijn gespecialiseerd in het ondernemersdiploma voor het goederenvervoer (transport ondernemer). Vroeger werd het diploma ook wel het patroonsdiploma genoemd. Lees verder...

 

 

opleiding-transport-vergunningOndernemersdiploma - Hier vind je de informatie over waar je de opleiding voor transport vergunning of vervoersvergunning kunt volgen. Start zelf met je opleiding voor je eigen transport vergunning. Lees verder...

 

 

opleiding-transport_ondernemeropleiding transport ondernemer - Op deze website helpen we je graag verder met informatie over je opleiding tot transport-ondernemer en je start in de transportwereld als transportondernemer. Of je nu een grote transport onderneming als ambitie hebt, of dat je als eigen rijder of zzp-er in het transport aan de slag wilt. Het belangrijkste is dat je als eigenaar van een transport onderneming beschikt over de transportvergunning en de eerste stap die je daarvoor moet zetten is voor velen de opleiding tot transport-ondernemer volgen. De transportvergunning kun je als transportondernemer via de NIWO aanvragen als je voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Lees verder...

 

 

opleiding-transportondernemeropleiding transport ondernemer - Op deze website helpen we je graag verder met informatie over je opleiding tot transport ondernemer en je start in de transportwereld als transportondernemer. Of je nu een grote transport onderneming als ambitie hebt, of dat je als eigen rijder of zzp-er in het transport aan de slag wilt. Het belangrijkste is dat je als eigenaar van een transport onderneming beschikt over de transportvergunning en de eerste stap die je daarvoor moet zetten is voor velen de opleiding tot transport ondernemer volgen. Lees verder...

 

 

opleiding-transportondernemingstartenopleiding transportonderneming starten - Om als transportondernemer te starten volg je natuurlijk eerst de opleiding over een transportonderneming starten. Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen is geen alledaagse stap om te nemen. In de opleiding transportonderneming starten bij tlec komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. Hiermee word je niet alleen voorbereid op het examen voor het ondernemersdiploma, maar krijg je de nodige basis elementen voor de dagelijkse praktijk. Lees verder...

 

 

opleiding-vakbekwaamheid-beroepsgoederenvervoeropleiding vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer - De ondernemers opleiding beroepsgoederenvervoer is bedoeld voor personen die de vakbekwaamheid Getuigschrift Ondernemer nodig hebben voor hun start in het beroepsgoederenvervoer. De opleiding vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer is in modules opgebouwd, zodat je de onderdelen kunt volgen wanneer je wilt, waar je wilt, hoe je wilt en tenslotte in de volgorde van jouw keuze. Je kunt daardoor starten op nagenoeg elk gewenst moment. Lees verder...

 

 

opleiding-vakbekwaamheid-beroepsvervoeropleiding vakbekwaamheid beroepsvervoer - Vakbekwaamheid in het beroepsvervoer kunt u aantonen met het officiële getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemers Beroepsgoederenvervoer. Volg de opleiding om het vakbekwaamheid diploma voor beroepsvervoer te behalen Lees verder...

 

 

opleiding-vakbekwaamheid-goederenvervoeropleiding vakbekwaamheid goederenvervoer - De opleiding voor de officiële vakbekwaamheid goederenvervoer. Na deze opleiding ben je klaar voor het examen om de vakbekwaamheid goederenvervoer te behalen. De schriftelijke opleiding start je direct. De klassikale opleiding kun je ook altijd heel snel starten. Op onze hoofdlocatie in Utrecht Montfoort worden de modules zelfs gemiddeld 24 keer per jaar aangeboden. Lees verder...

 

 

opleiding-vakbekwaamheid-transportopleiding vakbekwaamheid transport - Je wilt het vakbekwaamheid transport halen? Start dan met de opleiding Vakbekwaamheid Transport en wordt snel vakbekwaam in het transport ! Bij TLEC studeer je uiteraard flexibel, bijna praktisch waar en wanneer je wilt. Maar een TLEC cursus ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer bestaat uit veel meer dan dat. Je profiteert van een aantal studie-innovaties die je niet altijd vindt bij andere (afstands)opleiders. Van simpelweg beter lesmateriaal tot de laatste internettechnieken. Lees verder...

 

 

opleiding-vakbekwaamheidopleiding vakbekwaamheid - De opleiding vakbekwaamheid flexibel volgen. Wil je de eigen vakbekwaamheid en daarvoor opleiding? Start dan met je opleiding voor de vakbekwaamheid in het transport. Door het modulaire systeem maakt het niet uit welke module je wanneer volgt. De volgorde van de modules is dus willekeurig. Het maakt dan ook niet uit met welke module je gaat beginnen. Wij adviseren om de modules stuk voor stuk af te werken, dan houd je de aandacht iedere keer bij een module. Je kunt hierdoor ook de modules apart bestellen bij ons, waardoor je de kosten kunt spreiden. Maar je kunt ook de modules voor het ondernemersdiploma in complete pakketten bestellen. Je krijgt dan een korting ten opzichte van de losse modules. Lees verder...

 

opleiding-vakdiploma-beroepsgoederenvervoer

opleiding vakdiploma beroepsgoederenvervoer - De opleiding voor het Getuigschrift vakdiploma beroepsgoederenvervoer is van vroeger ook wel bekend als het patroonsdiploma. Zelf je vakdiploma halen om te starten in het beroepsgoederenvervoer ? - Om deze opleiding vakdiploma beroepsgoederenvervoer (VMBO niveau) te volgen is er geen vooropleiding vereist. Wij verwachten echter wel een aantal zaken van je om deze opleiding met succes te kunnen afronden: goede beheersing van de Nederlandse taal motivatie en inzet Er zijn misschien mogelijk vrijstellingen voor modules te verkrijgen als je afgeronde hogere opleidingen hebt. Je kunt meer informatie vinden over vrijstellingen voor het ondernemersdiploma op deze site. Lees verder...

 

 

opleiding-vakdiploma-beroepsvervoeropleiding vakdiploma beroepsvervoer - Cursus of Opleiding voor het Vakdiploma Beroepsgoederenvervoer. Start zelf de opleiding voor het vakdiploma en je kunt aan de slag in het beroepsvervoer. Bij TLEC studeer je uiteraard flexibel, bijna praktisch waar en wanneer je wilt. Maar een TLEC cursus ondernemersdiploma beroepsgoederenvervoer bestaat uit veel meer dan dat. Je profiteert van een aantal studie-innovaties die je niet altijd vindt bij andere (afstands)opleiders. Van simpelweg beter lesmateriaal tot de laatste internettechnieken. Lees verder...

 

 

opleiding-vakdiplomaopleiding vakdiploma - opleiding vakdiploma. wil je vakbekwaam verder volg dan de opleiding vakdiploma transport? De schriftelijke opleiding start je direct. De klassikale opleiding kun je ook altijd heel snel starten. Op onze hoofdlocatie in Utrecht Montfoort worden de modules zelfs gemiddeld 24 keer per jaar aangeboden. Lees verder...

 

 

opleiding-vakdiplomaopleiding vervoer voor derden - wat heb je nodig voor het vervoer van goederen over de weg voor derden? Volg de opleiding voor vervoer voor derden en haal het diploma om te mogen vervoeren voor derden. Als zelfstandig ondernemer in het beroepsgoederen krijg je te maken met allerlei wettelijke regels. Dit begint al met het gaan starten met de onderneming. Je hebt namelijk een vergunning nodig voor je vervoersaciviteiten. Deze vergunning krijg je als je aan een aantal voorwaarden voldoet: vakbekwaam, kredietwaardig en betrouwbaar zijn. Lees verder...

 

 

opleiding-vervoersvergunningopleiding vervoersvergunning - opleiding vervoersvergunning voor de vakbekwaamheid goederenvervoer over de weg. Je wilt een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg oprichten? Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen is geen alledaagse stap om te nemen. In de opleiding vervoersvergunning bij tlec komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. Hiermee word je niet alleen voorbereid op het examen voor het ondernemersdiploma, maar krijg je de nodige basis elementen voor de dagelijkse praktijk. De cursus opleiding vervoersvergunning van tlec kan ook als prima basis dienen voor je ondernemersplan. De opleiding vervoersvergunning is onderverdeeld in losse modules. De modules kunnen in eigen tempo gevolgd worden. Wij raden je bij voorkeur aan om ze een voor een af te werken, maar uiteraard mag je ze ook allemaal tegelijk volgen en in studeren. Zo bepaal je zelf jouw tempo. Met de opleiding van vandaag de kansen van morgen kunnen grijpen, vergroot uw kennis en kansen Lees verder...

 

 

opleiding_beroepsgoederenvervoerOpleiding Beroepsgoederenvervoer - De opleiding beroepsgoederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding beroepsgoederenvervoer voor het diploma beroepsgoederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding beroepsvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding_beroepsvervoerOpleiding beroepsvervoer - De opleiding beroepsvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding beroepsvervoer voor het diploma beroepsvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding beroepsvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding_cursusvakdiploma-beroepsgoederenvervoeropleiding cursus vakdiploma beroepsgoederenvervoer - Starten in het beroepsgoederenvervoer? volg de opleiding of cursus Vakdiploma Beroepsgoederenvervoer. Volg de cursus en haal het vakdiploma beroepsgoederenvervoer. Het starten van je eigen bedrijf in het beroepsgoederen is geen alledaagse stap om te nemen. In de opleiding cursus vakdiploma beroepsgoederenvervoer bij tlec komen alle elementen van bedrijfsvoering aan bod. Lees verder...

 

 

opleiding_ondernemer_goederenvervoerOpleiding ondernemer goederenvervoer - De opleiding ondernemer goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding ondernemer goederenvervoer voor het diploma ondernemer goederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding ondernemer goederenvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding_ondernemersopleiding_beroepsgoederenvervoerOndernemersopleiding beroepsgoederenvervoer - De opleiding ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer voor het diploma ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding_transportOpleiding transport - De opleiding transport is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding transport voor het diploma transport volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding transport kunt volgen. Lees verder...

 

 

opleiding_transportondernemeropleiding transportondernemer - Op deze website helpen we je graag verder met informatie over je opleiding tot transportondernemer en je start in de transportwereld als transportondernemer. Of je nu een grote transport onderneming als ambitie hebt, of dat je als eigen rijder of zzp-er in het transport aan de slag wilt. Het belangrijkste is dat je als eigenaar van een transport onderneming beschikt over de transportvergunning en de eerste stap die je daarvoor moet zetten is voor velen de opleiding tot transportondernemer volgen. De transportvergunning kun je als transportondernemer via de NIWO aanvragen als je voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Lees verder...

 

 

opleiding_transportvergunningopleiding transportvergunning - De opleiding transportvergunning is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding transportvergunning voor het diploma transportvergunning volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding transportvergunning kunt volgen. Indien je een transportonderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het een transportvergunning diploma verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt voor de transportvergunningder die een groot transportbedrijf wil oprichten, maar ook voor de eigen rijders en zzp-ers of bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Lees verder...

 

 

opleiding_vakbekwaamheid_transportopleiding vakbekwaamheid transport - De opleiding vakbekwaamheid transport is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding vakbekwaamheid transport voor het diploma vakbekwaamheid transport volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je de opleiding vakbekwaamheid transport kunt volgen. En steeds meer chauffeurs worden zelfstandig transportondernemer, eigen rijder of zzp-er in het transport, want de tendens in de markt is dat er steeds meer kleine bedrijfjes komen die als 'charter' opereren voor grotere transportondernemingen. Maar of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, één ding staat vast: als je als transportondernemer, eigen rijder of zzp-er in hetvervoer aan de slag wilt, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In ieder geval moet je in het bezit zijn van het diploma vakbekwaamheid transport. Lees verder...

 

 

papieren_eigenrijderpapieren eigenrijder - In vergelijking met vorig jaar nam het aantal beginnende ondernemers in vrijwel alle sectoren af. Vreemde eend in de bijt is de sector transport en logistiek, waar het aantal starters met meer dan 10 procent toenam. Doordat grotere transportbedrijven steeds vaker eigen rijders inzetten, is er ruimte voor starters, mits die eigen rijder de juiste niwo papieren heeft natuurlijk. Je kunt niet zomaar als eigen rijder aan de slag. Je zult je eigenrijder papaieren op orde moeten hebben, met andere woorden een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. Lees verder...

 

 

papieren_niwo_vergunningpapieren niwo vergunning - In vergelijking met vorig jaar nam het aantal beginnende ondernemers in vrijwel alle sectoren af. Vreemde eend in de bijt is de sector transport en logistiek, waar het aantal starters met meer dan 10 procent toenam. Doordat grotere transportbedrijven steeds vaker eigen rijders inzetten, is er ruimte voor starters, mits die eigen rijder de juiste niwo papieren heeft natuurlijk. Je kunt niet zomaar als eigen rijder aan de slag. Je zult je eigenrijder papaieren op orde moeten hebben, met andere woorden een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. Lees verder...

 

 

particulier_ondernemersopleiding_beroepsgoederenvervoerparticulier ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer - Indien je een transportonderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het een beroepsgoederenvervoer diploma verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt voor de beroepsvervoerder die een groot transportbedrijf wil oprichten, maar ook voor de eigen rijders en zzp-ers of bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovername. Dus met andere woorden, voordat men aan de slag kan als transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als ook voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste 1 vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde beroepsgoedernvervoer diploma. Hiervoor kan men de ondernemersopleiding beroepsgoederenvervoer volgen. Lees verder...

 

 

rijden_zonder_vergunning_gevolgen-vervoerderrijden zonder vergunning gevolgen vervoerder - Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren. Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro). Lees verder...

 

 

startende_ondernemer_transportstartende ondernemer transport - (Startende) ondernemers in de transportsector hebben het door de economische crisis lange tijd niet makkelijk gehad, maar de laatste tijd is er weer ruimte voor een optimistische kijk op de toekomst. Met name de aantrekkende wereldhandel en de goed presterende Duitse economie heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar vervoer langzamerhand weer gestaag toeneemt. (startende) transportondernemer. Er lijken dus weer gunstigere tijden aan te breken voor nieuwe startende transportondernemers die een bedrijf willen beginnen in deze sector. Het herstel per branche binnen de transportsector loopt erg uiteen. Zo zal het goederentransport binnen Europa het komende decennium verder doorgroeien, maar is er nog steeds een tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de sector. Lees verder...

 

 

studie_ondernemer_goederenvervoerstudie ondernemer goederenvervoer - Steeds meer chauffeurs worden zelfstandig transportondernemer. In de markt komen er steeds meer kleine bedrijfjes die als 'charter' opereren voor grotere goederenvervoer ondernemingen. Of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, 1 ding staat vast: voor je als cursus papieren niwo vergunning aan de slag mag, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In ieder geval moet je in het bezit zijn van het Diploma cursus vakbekwaamheid. TLEC biedt je deze cursus startende ondernemer transport, een opleiding die je in je eigen tempo voorbereidt op het examen cursus papieren niwo vergunning. Dit is het enige door de Nederlandse overheid (NIWO) erkende examen! Lees verder...

 

 

ONDERNEMER-EXAMENtlec ondernemerdiplomas - Transport en Logistiek Evolutie Centrum, opgericht in 2005, is gespecialiseerd in het verzorgen van begeleidingen voor het behalen van het ondernemerdiploma voor de vakbekwaamheid beroepsgoederenvervoer met het bijbehorend ondernemersexamen. Men kan via verschillende formules de begeleiding voor het ondernemerdiploma volgen. De bijbehorende SEB examens worden in Nederland afgenomen door het CCV. Onze filosofie en doel is dat u slaagt voor het examen en het praktisch kunnen toepassen van de leerstof waarvoor u bij ons de begeleiding volgt. Voor het verzorgen van begeleidingen zijn mensen nodig die hun vak verstaan en die daarnaast goed met andere mensen kunnen samenwerken. De woorden waar het hier om draait zijn klantgerichtheid, kwaliteit en communicatie. Wij zijn die personen die voor u van nut zou kunnen zijn. Maar we kunnen u ook van dienst zijn met tal van andere cursussen via onze partners. Lees verder...

 

 

transport-ondernemer-diplomatransport ondernemer diploma - Het diploma voor transport ondernemer behalen. Het diploma en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor dit diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor het beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

transport-ondernemer-vergunningtransport ondernemer vergunning - de vergunning voor de transport ondernemer. U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming. Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. Inschrijving KvK: u toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De geldigheidsduur van de Eurovergunningbewijzen is gelijk aan die van het originele exemplaar. Als niet meer aan de gestelde eisen wordt voldaan, trekt de NIWO de vergunning in. Lees verder...

 

 

transport-vergunningtransportvergunning - Bij tlec kunt u terecht voor de het getuigschrift beroepsvervoer waarmee u uw transport vergunning kunt aanvragen. Op deze pagina willen wij u wegwijs maken hoe u de transport vergunning kunt verkrijgen en op deze website hoe de opleiding voor de transport vergunning werkt. Lees verder...

 

 

transport_ondernemertransport ondernemer - Starten als transportondernemer. Of je nu een grote transport onderneming als ambitie hebt, of dat je als eigen rijder of zzp-er in het transport aan de slag wilt. Het belangrijkste is dat je als eigenaar van een transport onderneming beschikt over de transportvergunning. De transportvergunning kun je als transportondernemer via de NIWO aanvragen als je voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Lees verder...

 

 

transportondernemer_opleidingDe opleiding voor transport ondernemer behalen - De opleiding transportondernemer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding transportondernemer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen transportondernemer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het opleiding transportondernemer kunt halen. Lees verder...

 

 

transportonderneming_startenHoe start ik een transportonderneming? - Je kunt niet zomaar een transportonderneming beginnen. Je zult een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. De vergunning daarvoor kun je aanvragen bij de NIWO. Voor die vergunning moet je aan drie eisen voldoen. Je moet kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn. Lees verder...

 

 

transportvergunningtransportvergunning - Vergunningplicht. Voor nationaal en internationaal vervoer voor derde tegen betaling met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg is er een vergunningsplicht. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Zodra u in het bezit bent van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. Lees verder...

 

 

transportvergunning_aanvragenTransportvergunning aanvragen - Wanneer heb ik een transportvergunning nodig en waar kan ik deze aanvragen? Binnen Nederland moet je als beroepsvervoerder met een vrachtauto met een laadvermogen van meer dan 500 kilo beschikken over een eurovergunning (voorheen: transportvergunning). Ook binnen de Europese Unie moet je met een vrachtauto met een van meer dan 500 kilogram laadvermogen beschikken over de eurovergunning. De transportvergunning kunt je aanvragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Lees verder...

 

 

vakbekwaamheidvakbekwaamheid - Vakbekwaamheid voor zelfstandig vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakbekwaamheid ondernemer vrachtwagenchaffeur ook wel de vakbekwaamheid ondernemer goederenvervoer. Het diploma en de opleiding vakbekwaamheid is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakbekwaamheid volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen vakbekwaamheid van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor de vakbekwaamheid kunt halen. Lees verder...

 

 

vakbekwaamheid_belgAls Belg vakbekwaamheid examen doen in Nederland. Sinds 4 december 2011 is de EU-verordening 1071-2009 van kracht. Dit heeft gevolgen voor kandidaten die niet woonachtig zijn in Nederland. U kunt alleen in Nederland examen doen als u woont OF werkt in Nederland. Dus als u niet WOONT in Nederland maar wel een bedrijf heeft in Nederland, kunt u op vertoon van uw inschrijving bij de kamer van koophandel examen doen in Nederland. Als u niet WOONT in Nederland, maar bent wel in loondienst bij een bedrijf in Nederland, kunt u op vertoon van uw loonstrook examen doen in Nederland. Een eenmaal behaald getuigschrift vakbekwaamheid dient vervolgens in elke EU land geaccepteerd te worden. Lees verder...

 

 

vakbekwaamheid_goederenvervoervakbekwaamheid goederenvervoer voor zelfstandig vrachtwagenchauffeur - Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakbekwaamheid goederenvervoer ondernemer vrachtwagenchaffeur ook wel de vakbekwaamheid goederenvervoer ondernemer goederenvervoer. Het diploma en de opleiding vakbekwaamheid goederenvervoer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakbekwaamheid goederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen vakbekwaamheid goederenvervoer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het diploma voor de vakbekwaamheid goederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

vakdiplomavakdiploma - vakdiploma voor zelfstandig vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakdiploma ondernemer vrachtwagenchaffeur ook wel de vakdiploma ondernemer goederenvervoer. Het diploma en de opleiding vakdiploma is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakdiploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen vakdiploma van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het vakdiploma kunt halen. Lees verder...

 

 

vakdiploma_beroepsgoederenvervoervakdiploma beroepsgoederenvervoer - vakdiploma beroepsgoederenvervoer voor zelfstandig vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakdiploma beroepsgoederenvervoer zelfstandig vrachtwagenchaffeur ook wel het vakdiploma ondernemer beroepsgoederenvervoer. Het diploma en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakdiploma beroepsgoederenvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het vakdiploma beroepsgoederenvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

vakdiploma_ondernemer_beroepsvervoervakdiploma ondernemer beroepsvervoer - vakdiploma ondernemer beroepsvervoer voor zelfstandig vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je als zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakdiploma zelfstandig vrachtwagenchaffeur ook wel het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Het diploma en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakdiploma ondernemer beroepsvervoer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het vakdiploma ondernemer beroepsvervoer kunt halen. Lees verder...

 

 

vakdiploma_transportvakdiploma transport - Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je als zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakdiploma transport vrachtwagenchaffeur ook wel de vakdiploma transport ondernemer goederenvervoer. Het diploma en de opleiding vakdiploma transport is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakdiploma transport volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen vakdiploma transport van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het vakdiploma transport kunt halen. Lees verder...

 

 

vakdiploma_transportondernemervakdiploma transportondernemer - vakdiploma transportondernemer voor zelfstandig vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur zijn voor jezelf is meer dan rijden alleen. Als je zelfstandig (inter)nationaal transporteert wordt er veel van je verwacht. Wat? Dat leer je in de cursus vakdiploma transportondernemer ondernemer vrachtwagenchaffeur ook wel de vakdiploma transportondernemer ondernemer goederenvervoer. Het diploma en de opleiding vakdiploma transportondernemer is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om zelfstandig chauffeur of transportondernemer worden. De opleiding voor de vakdiploma transportondernemer volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De opleidingen vakdiploma transportondernemer van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het vakdiploma transportondernemer kunt halen. Lees verder...

 

 

vergunning_beroepsgoederenvervoerVergunningen voor beroepsgoederenvervoer - Als beroepsgoederenvervoerder moet je een of meer vergunningen hebben van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Welke dat zijn, hangt af van de bestemming van je vervoer. Je hebt een eurovergunning nodig voor: beroepsgoederenvervoer met vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 500 kilo. De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning.  Wil je een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet je dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Lees verder...

 

 

vergunning_transport_voor_derdenvergunning transport voor derden - de eurovergunning voor transport voor derden. U komt in aanmerking voor een Eurovergunning om voor derden te mogen transporteren als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiele middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming. Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een integriteitsverklaring beroepsvervoer (IVB), die u via Justitie of de gemeente kunt aanvragen. Inschrijving KvK: u toont dit aan met een uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Lees verder...

 

 

vergunning_vrachtwagenvergunning vrachtwagen - Als vrachtvervoerder moet je een of meer vergunningen hebben van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Welke dat zijn, hangt af van de bestemming van je vervoer. Je hebt een eurovergunning nodig voor: vrachtwagen met vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 500 kilo.De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het vrachtwagen over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt je een bedrijf starten in het vrachtwagen over de weg, dan moet je dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. vrachtwagen is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Lees verder...

 

 

vrijstelling_diploma_beroepsgoederenvervoerVrijstellingen diploma beroepsgoederenvervoer - Vrijstelling voor het diploma beroepsvervoer is een verantwoordelijkheid van het examenbureau. Hieronder de uitleg over hoe u een vrijstelling voor het diploma beroepsgoederenvervoer kunt aanvragen. Als u een verzoek voor een vrijstelling voor een module van het diploma beroepsgoederenvervoer wilt indienen, kunt u eerst de lijst met meest voorkomende diploma's raadplegen. Als uw diploma op deze lijst voorkomt, wordt de vrijstelling toegekend. U dient wel het aanvraagformulier in te vullen en de kosten te betalen. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van de toekenning van het verzoek. Lees verder...

 

 

zelfstandig_ondernemer_transportzelfstandig ondernemer transport - Je kunt niet zomaar als zelfstandig ondernemer transport beginnen. Je zult een vergunning nodig hebben als je laadvermogen van je voertuig boven de 500 kilogram is. De vergunning daarvoor kun je aanvragen bij de NIWO. Voor die vergunning moet je aan drie eisen voldoen. Je moet kredietwaardig, betrouwbaar en vakbekwaam zijn. Voor de kredietwaardigheid moet je een eigen vermogen hebben van 9.000 euro voor de eerste auto en elke volgende auto 5.000 euro erbij. De betrouwbaarheid toon je aan met je verklaring omtrent het gedrag. Voor de vakbekwaamheid heb je een diploma nodig. Dit diploma krijg je als je voor 6 examens slaagt bij het CCV (onderdeel CBR). Lees verder...

 

 

zzp-kansen-transportzzp kansen transport - Toch kansen voor de zzp in het transport. Voor de ZZPer zonder eigen auto zijn er nog steeds mogelijkheden. Je mag je niet zomaar verhuren aan een ander transportbedrijf dus. Maar een transportbedrijf mag wel opdrachten aan andere transportbedrijven uitbesteden. Met je eigen transportvergunning ben je dus een zelfstandig transportbedrijf. Nu kun je je dus verhuren als transportbedrijf. Dat je daarbij geen eigen auto hebt is vergunning technisch geen probleem. De vergunning die je dan zelf hebt is namelijk persoonsgebonden en niet auto gebonden. Je kunt dus perfect de auto huren van een ander. Onze tip daarbij is dat je dat wel op papier zet (huurovereenkomst maken dus). Lees verder...

 

 

zzp_aansprakelijkheid_privezzp aansprakelijkheid prive - Een zzp-er is, als er gekozen is voor een eenmanszaak of vof, prive volledig aansprakelijk. Een zzp-er die zich verhuurt als chauffeur in het transport is gewoonweg een onderneming die in onderaanneming werkt voor een opdrachtgever. De opdrachtnemer (zzp-er) is aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor zijn uitgevoerde opdrachten. De zzp-er in het transport moet er goed over nadenken in hoeverre hij dus door zijn opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan bijvoorbeeld de lading of het voertuig. Goede afspraken hierover maken (schriftelijk) en goede verzekeringen afsluiten is dus wel belangrijk. Let er wel op dat tussen de zzp-er en de opdrachtgever wordt overeengekomen dat de zzp-er (bijna) geen riscio draagt, dit de zelfstandigheid van de zzp-er weer in twijfel kan trekken! Lees verder...

 

 

zzp_in_Transportzzp in Transport - De term ZZP is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige bent zonder personeel. In de afkorting is dus een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus geen werknemer meer! Lees verder...

 

 

zzp_mag_zich_verhurenzzp mag zich verhuren aan transportbedrijf - De niwo bericht al een tijd over het feit dat een zzper zich niet mag verhuren. Nu hebben ze echter hun berichtgeving op hun site verder aangepast en is er wat meer duidelijkheid. Zoals wij al eerder op onze site berichtte, zo doet nu ook de niwo: een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een vergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die: bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de KIWA voor het verhuren van chauffeurs. Lees verder...

 

 

zzp_transportvergunningZZP transport heeft vergunning nodig - De term ZZP is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige bent zonder personeel. In de afkorting is dus een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus geen werknemer meer! Lees verder...

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl