ondernemersdiploma transport

 

Het ondernemersdiploma transport behalen

 

diploma ondernemersdiplomaHet ondernemersdiploma transport en de opleiding is voor de meeste de eerste en vaak ook de moeilijkste stap in het plan om transport ondernemer worden. De opleiding voor het ondernemerdiploma transport diploma volg je best bij TLEC, zowel e-learning (thuis) als klassikaal (leslokaal). De ondernemer opleidingen van TLEC zijn flexibel en doelgericht. Op deze website lees je meer over hoe je het ondernemersdiploma voor het transport kunt halen.

 

Bel, mail of vraag een proefles aan bij TLEC voor meer informatie (klik hier).

 

 

 

ondernemersdiploma transport

 

ondernemerdiploma transport

Indien je een transportonderneming wilt starten of wilt leiden, is het hebben van het een transport ondernemersdiploma verplicht om te kunnen voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Dit geldt voor de beroepsvervoerder die een groot transportbedrijf wil oprichten, maar ook voor de eigen rijders en zzp-ers of bij bedrijfsopvolging en bedrijfsovername.

Dus met andere woorden, voordat men aan de slag kan als transportondernemer, moet de onderneming beschikken over een vergunning. Om deze vergunning te kunnen aanvragen bij de NIWO, zowel voor nationaal – als ook voor internationaal vervoer, dient er binnen het bedrijf ten minste 1 vakbekwaam persoon aanwezig te zijn. Deze vakbekwaamheid is aan te tonen door het kunnen overleggen van het zogenaamde beroepsgoedernvervoer ondernemer.

En steeds meer chauffeurs worden zelfstandig transportondernemer, eigen rijder of zzp-er in het transport, want de tendens in de markt is dat er steeds meer kleine bedrijfjes komen die als 'charter' opereren voor grotere transportondernemingen. Maar of je nou klein wilt beginnen, of wanneer je ambities hoger liggen, één ding staat vast: als je als transportondernemer, eigen rijder of zzp-er in hetvervoer aan de slag wilt, moet je voldoen aan een aantal wettelijke eisen. In ieder geval moet je in het bezit zijn van het ondernemersdiploma transport.

Deze cursus leidt je op voor het ondernemerdiploma transport voor nationaal en internationaal beroepsvervoer van goederen op de weg. Na het afronden van deze cursus ben je prima in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als transportondernemer en voldoe je aan de vakbekwaamheidseis van de NIWO.

Het transport ondernemer bestaat uit een vijftal modules; voor elke module voor het beroepsvervoer dient het examen met goed gevolg afgelegd te worden met een 6 of hoger.

De cursus voor het beroepsvervoer kun je schriftelijk of klassikaal volgen. Deze opleiding is de eerste stap naar je plan om transport ondernemer worden. De cursus of opleiding voor je als ondernemer goederenvervoer is verdeeld in 5 modules. Bedrijfsmanagement, personeelsmanagement, wegvervoer goederen, calculatie en ten slotte financieel management.

De opleiding voor de zes modules kun je met een thuisstudie volgen middels een schriftelijke of e-learning cursus. Je doet dan je studie zelf thuis en krijgt begeleiding van je studiecoach via de e-mail of telefoon. Je coach kun je 7 dagen per week bereiken van 8 tot 20 uur. De antwoorden van de uitgebreide oefenboeken krijg je erbij, daar hoef je niet extra voor te betalen. Je kunt hiermee als je thuis zit te studeren direct zelf nakijken of je het goed doet. Je hoeft dus niet eerst je huiswerk op te sturen om pas enkele dagen later je fouten te zien. Je hebt direct feedback over je antwoorden.

Je kunt je studie voor de 5 modules ook in de klas volgen. Met de klassikale lessen krijg je les van een docent in kleine groepen. De klassikale lessen worden bij TLEC het hele jaar door gegeven en dus niet maar 1 of 2 keer per (half) jaar. Doordat wij de lessen het hele jaar organiseren kun je elke week van start met je cursus. Ook bij de klassikale cursus staat er een coach voor je klaar 7 dagen per week van 8 tot 20 uur om je vragen te beantwoorden.

Je kunt ook de mix maken van thuisstudie en klassikale lessen. Je doet dan, naar eigen wens, een aantal modules thuis en een aantal in de klas. Veel cursisten doen een zelfstudie maar voor de vakken calculatie en financieel volgen zij de les. Bij deze twee modules kan de uitleg van de docent een grote hulp zijn om de stof beter te begrijpen en zo te slagen voor je examen.

De cursus beroepsvervoer kun je dan in losse modules volgen om je kosten en studiedruk te spreiden. Of je kunt ervoor kiezen om de cursus beroepsvervoer in 1 compleet pakket aan te schaffen. Als je dit doet scheelt het in de kosten omdat in de complete pakketten een korting is verwerkt. Ook als je kiest voor een compleet pakket voor de cursus beroepsvervoer mag je zelf kiezen hoe, wanneer en hoelang je de studie voor de 5 modules indeelt.

De klassikale lessen voor de 5 modules worden bij TLEC praktisch het hele jaar door gegeven. De meeste opleiders doen de cursus 1 of 2 keer per (half) jaar. Je kunt bij TLEC dus nagenoeg elke week van start met je klassikale lessen. Bovendien zijn je lessen op onze locatie in Utrecht-Montfoort gegarandeerd. De les wordt dus niet geannuleerd wegens te weinig deelnemers, zodra er 1 deelnemer is ingeschreven. De meest actuele planning en beschikbare plaatsen kun je vinden op de website.

Je kunt, zowel bij de thuisstudie als klassikale lessen, zelf beslissen hoe lang je erover doet. Alles is mogelijk van vier weken tot vijf jaar. De meeste cursisten verdelen hun 5 modules over een periode van 3 tot 9 maanden, afhankelijk van hun werk en privé situatie.

 

Modules cursus ondernemersdiploma transport

 

Module B Bedrijfsmanagement voor het transport ondernemersdiploma

Bij het oprichten van een onderneming komen veel zaken kijken, daarom maak je in dit onderdeel kennis met de verschillende ondernemingsvormen, krijg je meer informatie over de verzekeringen die je nodig hebt, de belastingen die je moet betalen en leer je aan welke (wettelijke) regels je je moet houden. Ook leer je meer over beveiligingsmaatregelen en komt het begrip marketing uitgebreid aan bod. In deze module worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld: marketing en strategie, stichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie, hypotheek en criminaliteit.

Module C Calculatie voor het transport ondernemersdiploma

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en te kunnen kiezen uit de verschillende mogelijkheden ten aanzien van transportmiddelen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kosten die daarbij komen kijken. In dit onderdeel leer je wat kosten zijn en hoe je deze kunt beheersen. Aan de hand van voorbeelden oefen je zelf met het calculeren van kostprijsberekeningen. In deze module wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van goede kostprijsberekeningen. Wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe berekenen we de verkoopprijs.

Module F Financieel management voor het transport ondernemersdiploma

Als je een bedrijf hebt, ben je verplicht om een administratie te voeren. Je krijgt te maken met wettelijke verplichtingen, voorschriften, ontheffingen en vrijstellingen. In dit onderdeel komen deze allemaal aan bod. Je leert hoe je een jaarrekening opstelt, hoe je een schaduwboekhouding voert, welke boekstukken en dagboeken er zijn en hoe je je boekhouding kunt automatiseren. Ook komt het financieren van een onderneming aan bod. Dit wordt ook wel de module boekhouding genoemd. Er is veel aandacht voor de bedrijfsadministratie, balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gekoppelde onderwerpen zoals BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde verwerking van gegevens.

 

Module P Personeelsmanagement voor het transport ondernemersdiploma

Als het goed gaat met je bedrijf, komt er wellicht een moment dat je personeel in dienst wilt nemen. Deze module bekijkt daarvan de aspecten zodat je deze stap wel overwogen neemt, of juist alternatieve gaat zoeken. Personeel in dienst nemen is niet eenvoudig en niet zonder risicio. In dit onderdeel komen zaken als organisatiekunde, communicatie, personeelsplanning, arbeidsovereenkomsten, sociale wetgeving en leidinggeven aan bod. Ook specifieke zaken die je als ondernemer in het goederenvervoer moet regelen voor je personeel, komen aan de orde, zoals het Rijtijdenbesluit en de Regeling nachtarbeid. Aandacht voor de organisatie van een bedrijf, de personeelsplanning, CAO en arbeidstijdenbesluit. Maar ook hoe geven we leiding, de sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en het vrije verkeer in Europa.

Module Wg Wegvervoer Goederen voor het transport ondernemersdiploma

In dit onderdeel komen de verschillende vormen van wegvervoer aan bod. Je maakt kennis met de verschillende instanties in het wegvervoer en met de wetgeving op dit gebied. Logistiek, verkeersregels, planning, wagenparkbeheer en het vervoer van afvalstoffen, gevaarlijke stoffen en bederfelijke goederen worden onder de loep genomen. Je leert hoe je een vervoersovereenkomst opstelt, waar je rekening mee moet houden bij het laden en je maakt kennis met de verschillende voertuigen en hun techniek. In deze module worden onderwerpen behandeld zoals: logistiek, verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP. Verder een aantal technische onderwerpen zoals; Laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.

 

Cursusdata voor de ondernemersdiploma transport opleiding

De leslocatie Montfoort bij Utrecht is onze hoofdleslocatie met extra hoge frequentie en lesdaggarantie. De les gaat dus altijd door zodra er 1 deelnemer is ingeschreven en we annuleren niet wegens te weinig deelnemers. En in tegenstelling tot de meeste opleiders gaan we nagenoeg het hele jaar door, ook tijdens de zomer gaan we dus gewoon door. Volg ook in juli en augustus de cursus bij ons. De meest actuele planning kun je vinden op onze website.

De modules voor het ondernemersdiploma worden op de locatie Utrecht-Montfoort elke week georganiseerd en dat 48 weken per jaar. elke vier weken is er dus een volledige cyclus van alle modules voor het ondernemersdiploma transport. De locatie Utrecht-Montfoort kent een lesdag garantie. Je les gaat dus altijd door, ongeacht het aantal deelnemers.

Lestijden van 8.30 uur tot 16.00 uur mogelijk op werkdagen en zaterdagen.

Voor de zes modules zijn er 10 lesdagen. De lesdagen zijn te volgen op werkdagen en zaterdagen. Je kiest zelf je tempo voor het volgen van de lesdagen. Alles is mogelijk van 4 weken tot 5 jaar. De meeste cursisten verdelen hun studie dagen in 3-9 maanden, afhankelijk van hun prive en werk situatie.

De voordelen van de TLEC manier van plannen:


1.Je kunt bij ons altijd snel beginnen. Op onze locatie in Montfoort-Utrecht door de hoge frequentie nagenoeg morgen al.

2.Je kiest zelf je lesdagen en leslocatie uit onze planning. Je kiest daarmee ook zelf je tempo.

3.Je kunt met elke willekeurige module starten. Je kunt de modules in elke willekeurige volgorde volgen.

4.Je lesdag is gegarandeerd op onze locatie in Montfoort bij Utrecht zodra er 1 deelnemer is ingeschreven. Je les gaat dan daar dus altijd door, er zijn dus geen minimum deelnemers. De meeste actuele planning kun je op de website vinden.

5.Je kunt je lesdagen kosteloos verzetten.

 

E-Learning ondernemersdiploma transport

Je kunt er ook voor kiezen dat je de opleiding via e-learning gaat doen. Dat houdt in dat je thuis studeert en zelf je eigen studietijd en studietempo bepaald. Door middel van video, foto, voorbeelden en examenvragen, leert je de leerstof op een prettige wijze op te nemen. Dankzij de persoonlijke begeleiding van een van onze coaches, kunt je altijd bij ons terecht met je vragen en opmerkingen. En dit 7 dagen per weer va 8 uur tot 20 uur. De meeste thuisstudie cursisten kopen voor de modules financieel management en calculatie nog apart lesdagen bij.

 

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl