Rijden zonder vergunning, gevolgen vervoerder

 

Rijden zonder vergunning, gevolgen vervoerder

Het rijden zonder een geldige eurovergunning kan een behoorlijke boete opleveren.

Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning levert 120 sanctiepunten op. Als we snel rekenen is dat 3.480 euro (120 punten maal 29 euro).

kijk hier voor de sanctiepunten per overtreding

 

 

 

Rijden zonder vergunning, gevolgen vervoerder

 

Een sanctiepunt staat voor 29 euro aan transactie of boete, dan wel een dag gevangenisstraf of - als een verdachte daarvoor in aanmerking komt - 2 uren taakstraf.

Tot en met een totaal van 20 sanctiepunten kan het OM de zaak afdoen met een geldtransactie. Van 31 tot 60 punten kan zowel een taakstraftranactie als geldtransactie worden aangeboden. Bij meer dan 60 punten volgt dagvaarding. Tot 120 punten kan ter zitting een taakstraf worden geeïst. Gaat het om een hoger aantal sanctiepunten of komt een verdachte niet in aanmerking voor een taakstraf (bijvoorbeeld omdat hem in het verleden al meer dan eens een taakstraf is opgelegd of deze wordt verdacht van een ernstig zeden of geweldsmisdrijf) dan volgt doorgaans een gevangenisstraf-eis. Komt het aantal strafpunten boven de 180, dan telt een strafpunt niet langer als een vol sanctiepunt. Bij 181 tot en met 540 punten komt een strafpunt overeen met een half sanctiepunt en boven de 541 met een kwart sanctiepunt.

Overigens kan men (volgens artikel 5.4 van de wet wegvervoer goederen) een mechanisch hulpmiddel aan brengen of doen aanbrengen op de vrachtauto waarmee de overtreding is gepleegd waardoor wordt verhinderd dat de vrachtauto wordt weggereden, teneinde de overtreding te doen ophouden.

Inzetten ZZP-er zonder vergunning, gevolgen

 

Een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die (wet wegvervoer goerderen art. 2.11):

  • bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking of

  • ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat erkend is door de IVW voor het verhuren van chauffeurs.

Een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een Eurovergunning mag zich dus niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf. De gevolgen voor het inzetten van een ZZP (transportondernemer) zonder eigen vergunning kunnen zijn dat het transportbedrijf zijn betrouwbaarheid verliest en daarmee zijn vergunning ! Een zzp'er mag zichzelf wel verhuren aan een ander transportbedrijf, maar dan moet de zzp'er wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de transport-zzp'er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg;

  • de transport-zzp'er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst, huurovereenkomst).

  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp'er.

  •  

In het kader van de belastingen (en ook sociale premies) blijft het gebruik van een zzp-er of een eigen rijder oppassen geblazen. Voornamelijk artikel 610, boek 7 van het burgerlijk wetboek is daarbij van belang. De vraag die men zich altijd moet blijven stellen is in hoeverre de zzp-er of de eigen rijder wel zelfstandig is en is er wel of niet een gezagsverhouding. In hoeverre zijn de kosten van het voertuig dat gebruikt is voor de zpp-er en de eigen rijder?  In hoeverre loopt de eigen rijder en de zzp-er risico voor de vervoerde lading?  Kan de zzp-er of de eigen rijder opdrachten weigeren? Kan hij zich laten vervangen door een willekeurige derde? Is de zzp-er of eigen rijder gebonden aan huisregels? In hoeverre staat de zzp-er of eigen rijder onder gezag na het aannemen van een opdracht? 

 

Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking (je wordt dan beschouwd als werknemer en niet ondernemer) moet zijn voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

  1. de verplichting van de werknemer tot persoonlijke arbeidsverrichting;

  2. een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;

  3. de verplichting van de werkgever tot loonbetaling.

Inzake het eerst punt moet dus worden gekeken of de zzp-er of eigen rijder de werkzaamheden persoonlijke moet verrichten. In hoeverre kan, mag, zal en heeft de zzp-er of eigen rijder de opdracht geheel of gedeeltelijk door een ander laten uitvoeren.

Waar in veel rechtuitspraken over gevallen wordt is het feit of de zzp-er of eigen rijder de rit persoonlijk moet doen na aanvaarding van de opdracht.

In het tweede punt zou men moeten kijken naar de mate van gezagsverhouding. Hoeveel vrijheid heeft de zzp-er of eigen rijder in het uitvoeren van de opdracht. En zeker moet de vraag gesteld worden in hoeverre de zzp-er of eigen rijder vrijheid heeft ten opzichte van de chauffeurs die bij het betreffende transportbedrijf in loondienst zijn.

Dat zzp-ers of eigen rijders vrij zijn om hun om hun route naar de bestemming te kiezen is evenmin onverenigbaar met geen gezagsverhouding, als de vergoeding voor de rit genormeerd is door het gebruik van een TLN-planner voor het bepalen van de vergoeding.

De werkzaamheden van de zzp-er of eigenrijder die worden gepland door planners van opdrachtgever, het volgen van instructies van de opdrachtgever,  zich veelal te presenteren als werkend voor de opdrachtgever en is gebonden aan geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden zijn ook zaken die vaak door een rechter worden meegenomen in hun vraagstuk of er wel of niet een gezagsverhouding is.

 

 

 

 

 

ONDERNEMEREXAMEN

Contact Algemeen
+31 348 470 894
Contact Adviseur
Ron Niens
+31 646 266 367
ron@tlec.nl